Forside

Velkommen


På Forklar Mig Lige får du små videoklip med grundlæggende viden om teorier og modeller i fagområderne ledelse, innovation, kommunikation samt salg/marketing. Den enkelte video varer mellem 4 og 15 minutter.

Vi har målrettet materialerne til studerende på Akademi- og merkonomuddannelse, HD eller dig som bare har interesse for området.

 

 

 

Hofstedes kulturdimensioner
Gert Hofstede er hollandsk professor i psykologi og kulturanalytiker. Han udviklede sin kulturteori på baggrund af en verdensomspændende undersøgelse af medarbejderværdier i IBM, der startede i 1967. Hans forskning er baseret på et studie af...
Gert Hofstede er hollandsk professor i psykologi og kulturanalytiker....
Edgar Schein kulturanalyse - isbjergsmodellen
Edgar Schein var en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien opstod I starten af 1980’erne, hvor man begyndte at se kultur som metafor for virksomhedens organisation. Kultur defineres som de værdier, normer og tankemønstre, der er hos dens...
Edgar Schein var en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien...
SOR modellen
SOR modellen handler om, hvordan virksomheder kan påvirke forbrugerne til at købe produkter. S står for stimuli, som er de påvirkninger virksomhederne tilfører i form af bl.a. af reklame og marketingtiltag. O står for organisme og er den forbruger,...
SOR modellen handler om, hvordan virksomheder kan påvirke forbrugerne...
Fairclough Kritisk Diskursanalyse
En kort og grundlæggende gennemgang af Faircloughs kritiske diskursanalyse, som indeholder 3 dimensioner i analysen. Tekstniveau, diskursiv praksis samt social praksis. En god analysemodel til bl.a. forandringskommunikation - hvor vi ser på sproget...
En kort og grundlæggende gennemgang af Faircloughs kritiske...
Diamanten - et værktøj til planlægning af kommunikation
Diamanten er en model udviklet til planlægning af kommunikation. Det er en dialogisk model og ser afsender og modtager som lige vigtige i kommunikationen. Modellen har 10facetter. Når man er kommet omkring disse 10 facetter, er man godt rustet i sit...
Diamanten er en model udviklet til planlægning af kommunikation. Det...
Det Retoriske Kompas
Det Retoriske kompas er et værktøj til planlægning og analyse af kommunikaton. Ved at følge kompassets 8 nåle, kommer du omkring de vigtigste aspekter i god kommunikation. Modtageren er i midten og indikerer det vigtige i, at vi kender vores...
Det Retoriske kompas er et værktøj til planlægning og analyse af...
McGregor X og Y teori
McGregor deler ledertypen op i en X- og en Y type.
McGregor deler ledertypen op i en X- og en Y type.
Mission og vision
Mission er en erklæring om en specifik organisations eksistensberettigelse. Missionen beskriver med andre ord, hvorfor en forening, virksomhed eller organisation eksisterer. Vision er ledestjernen og den fremtid, virksomheden ser for sig.
Mission er en erklæring om en specifik organisations...
Adizes og de 4 lederroller
Adizes arbejder ud fra 4 lederroller, som er meget forskellige, men som supplerer hinanden rigtig godt i et lederteam. Hør om rollerne her.NøgleordLederroller, producent, administrator, entreprenør, integrator, producentrolle, enegerisk, viljestærk,...
Adizes arbejder ud fra 4 lederroller, som er meget forskellige, men...
Modtagere og målgruppe
Modtagerne er vigtige for din kommunikation. Her lærer du om begreberne modtagere og målgrupper samt om at segmentere for at nå ud til den rette målgruppe.
Modtagerne er vigtige for din kommunikation. Her lærer du om...
Kotlers model for kommunikationsprocessen
Modellen for kommunikationsprocessen beskriver, hvad der sker, når to parter kommunikerer med hinanden. Modellen er udarbejdet af marketingeksperten Philip Kotler. I modellen skelner Kotler ikke mellem om der kommunikeres til én eller til mange.
Modellen for kommunikationsprocessen beskriver, hvad der sker, når to...
Minerva Livsstils Segmentering
Minerva modellen er en segmenteringsmodel, som deler danskerne op efter deres livsstil. Modellen har 4 hovedgrupper; blå - grøn - rosa - violet samt en grå, der er midt imellem. Modellen er udviklet af Henrik Dahl, som er sociolog.NøgleordSociolog,...
Minerva modellen er en segmenteringsmodel, som deler danskerne op...
Storytelling
Storytelling er benyttet i virksomhederne til at skabe identitet og til at brande virksomheden udadtil. Det handler om følelser og den gode historie.Træn og bliv dygtigere til modellenHent vores gratis App, hvor du kan se filmen på din mobil. Her...
Storytelling er benyttet i virksomhederne til at skabe identitet og...
David Kolb
Læring er en naturlig del af ledelse, da du som leder ønsker at dine medarbejdere lærer fra deres erfaringer og danner ny viden. Kolbs læringsteori arbejder ud fra erfaringsbaseret læring og hjælper dig med at forstå de processer, der sker, når vi...
Læring er en naturlig del af ledelse, da du som leder ønsker at dine...
Johari vinduet
 Johari-modellen er en kommunikationsmodel. Den er et godt værktøj til at give dig en bedre forståelse af dig selv og de mennesker, som du kommunikerer med. Træn og bliv dygtigere til modellenHent vores gratis App, hvor du kan se filmen på...
 Johari-modellen er en kommunikationsmodel. Den er et godt...