Edgar Schein kulturanalyse - isbjergsmodellen

Edgar Schein var en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien opstod I starten af 1980’erne, hvor man begyndte at se kultur som metafor for virksomhedens organisation.

Kultur defineres som de værdier, normer og tankemønstre, der er hos dens medarbejdere – og herved kan man se organisationens væsen.

Schein beskriver det selv som:

Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen – altså organisationen -  anvender via sit arbejde og problemstillinger med ekstern tilpasning og intern integration. Et mønster som fungerer så godt at de grundlæggende antagelser betragtes som den korrekte måde at opfatte og tænke på og dermed bliver formidlet til nye medlemmer af organisationen.

Han deler kultur ind i 3 niveauer:

        Artefakter (synlige)

        Værdier (mindre synlige)

        Grundlæggende antagelser (ubevidste, usynlige)

 

Modellen kaldes også Isbjerg modellen, da den nederste del er usynlig som et isbjerg, hvor kun ca. 10% er synlig over vandoverfladen.

Uddannelser

Vi anbefaler: