Hofstedes kulturdimensioner

Gert Hofstede er hollandsk professor i psykologi og kulturanalytiker. Han udviklede sin kulturteori på baggrund af en verdensomspændende undersøgelse af medarbejderværdier i IBM, der startede i 1967. Hans forskning er baseret på et studie af medarbejderne fra IBM i mere end 64 lande, over en 10-årig periode. Oprindeligt identificerede Hofstede fire dimensioner, som kunne skelne en landekultur fra en andre landes kultur. I 2010 - tilføjede han en femte og i 2012 en sjette dimension i samarbejde med Michael Bond og Michael Minkov. Ved at point score hver af de 6 dimensioner fra 1 til 100 for de enkelte lande, giver Hofstedes model en international sammenligning mellem kulturer. Dette kalder man også en komparativ forskning. Hofstedes kulturelle dimensionsteori er en ramme for tværkulturel kommunikation. Den viser virkningerne af et samfunds kultur på medlemmernes værdier, og hvordan disse værdier relaterer sig til deres adfærd.

Uddannelser

Vi anbefaler: