Forside

Velkommen


På Forklar Mig Lige får du små videoklip med grundlæggende viden om teorier og modeller i fagområderne ledelse, innovation, kommunikation samt salg/marketing. Den enkelte video varer mellem 4 og 15 minutter.

Vi har målrettet materialerne til studerende på Akademi- og merkonomuddannelse, HD eller dig som bare har interesse for området.

 

 

 

STEEPLE analysen - analyse af omverdenen
STEEPLE analysen er en omverdensmodel, hvor man analyserer en række forhold i den omverden, der omgiver ens virksomhed. Den findes i flere varianter, herunder også PEST og PESTEL. Forskellen er, hvor mange emner, der er med.Ophavsmanden til den...
STEEPLE analysen er en omverdensmodel, hvor man analyserer en række...
Buy Grid Modellen
Buy Grid modellen er fra 1967 og skabt af de tre professorer Patrick J. Robinson, Charles W. Faris og Yoram Wind. Modellen beskriver købsadfærden og beslutningsprocessen for køb mellem virksomheder - altså på Business to business markedet. Den...
Buy Grid modellen er fra 1967 og skabt af de tre professorer Patrick...
Hofstedes kulturdimensioner
Gert Hofstede er hollandsk professor i psykologi og kulturanalytiker. Han udviklede sin kulturteori på baggrund af en verdensomspændende undersøgelse af medarbejderværdier i IBM, der startede i 1967. Hans forskning er baseret på et studie af...
Gert Hofstede er hollandsk professor i psykologi og kulturanalytiker....
Edgar Schein kulturanalyse - isbjergsmodellen
Edgar Schein var en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien opstod I starten af 1980’erne, hvor man begyndte at se kultur som metafor for virksomhedens organisation. Kultur defineres som de værdier, normer og tankemønstre, der er hos dens...
Edgar Schein var en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien...
Kraljic Modellen
Kraljic Model kan bruges til at analysere indkøbsporteføljen i en virksomhed og dermed støtte beslutninger og handlinger vedrørende indkøb af råvarer og produkter. Modellens klare styrke er, at den på en relativ enkel måde når et resultat,...
Kraljic Model kan bruges til at analysere indkøbsporteføljen i en...
TOWS analysen
TOWS analysen er en strategisk analyse, som bygger videre på SWOT analysen. Virksomhederne kan bruge TOWS til at finde strategiske tiltag i givne situationer.
TOWS analysen er en strategisk analyse, som bygger videre på SWOT...
Segmentering og målgrupper
I denne video gennemgår vi segmenteringsprocessen samt SMUK-analysen for at vurdere de enkelte segmenter før endeligt valg af målgruppe.
I denne video gennemgår vi segmenteringsprocessen samt SMUK-analysen...
Marketingmix
Marketingmixet - også kaldet parametermix består af følgende 4 P'er: Produkt, Pris, Promotion og Place (distribution) og benyttes af virksomhederne til at målrette deres samlede produkt og indsats specifikt mod deres målgruppe.
Marketingmixet - også kaldet parametermix består af følgende 4 P'er:...
Porters Generiske Strategi
For at opnå et bedre resultat end konkurrenterne i selve branchen, opstillede Porter fire mulige konkurrencestrategier i bogen ”Competitive Advantage” fra 1985.  Disse fire strategier skal ses som en fortsættelse af Porters Five Forces. Men nu...
For at opnå et bedre resultat end konkurrenterne i selve branchen,...
Porters Five Forces
Porters Five Forces er en model til analyse af den branche virksomheden, befinder sig i samt de konkurrencemæssige kræfter, virksomheden står overfor. Modellen blev introduceret af Michael S. Porter i hans første artikel i Harvard Business Review...
Porters Five Forces er en model til analyse af den branche...
SOR modellen
SOR modellen handler om, hvordan virksomheder kan påvirke forbrugerne til at købe produkter. S står for stimuli, som er de påvirkninger virksomhederne tilfører i form af bl.a. af reklame og marketingtiltag. O står for organisme og er den forbruger,...
SOR modellen handler om, hvordan virksomheder kan påvirke forbrugerne...
Porters Værdikæde og internationalisering
Porters Værdikæde ser på, hvilken værdi hvert led tilføjer virksomheden, og hermed afdækkes virksomhedens konkurrenceevne.Værdikæden blev introduceret af Michael S. Porter i 1985 i bogen ”Competive Advantage”. ”Værdikæde” (”The Generic Value...
Porters Værdikæde ser på, hvilken værdi hvert led tilføjer...
PLC kurven
PLC kurven beskriver et typisk livsforløb for et produkt. Der er fire faser: Introduktion, vækst, modning og nedgang. Vi gennemgår faserne én for én samt kommer med et par eksempler. Til sidst ser vi plc kurven i sammenhæng med Boston Matricen.
PLC kurven beskriver et typisk livsforløb for et produkt. Der er fire...
Boston Modellen
Boston modellen er et redskab til at afklare, hvordan ressoucerne i virksomheden bedst bruges på dens produkter for at opnå den højeste indtjening. Boston modellen - også kaldet Boston Matricen blev udviklet af Boston Consulting Group i starten af...
Boston modellen er et redskab til at afklare, hvordan ressoucerne i...
Mission og vision
Mission er en erklæring om en specifik organisations eksistensberettigelse. Missionen beskriver med andre ord, hvorfor en forening, virksomhed eller organisation eksisterer. Vision er ledestjernen og den fremtid, virksomheden ser for sig.
Mission er en erklæring om en specifik organisations...
SWOT analyse
SWOT analysen er et analyseværktøj til at afklare virksomhedens nuværende situation internt og eksternt. Vi ser på virksomhedens stærke og svage sider samt på de trusler og muligheder, der er i virksomhedens omverden.Træn og bliv dygtigere til...
SWOT analysen er et analyseværktøj til at afklare virksomhedens...
Modtagere og målgruppe
Modtagerne er vigtige for din kommunikation. Her lærer du om begreberne modtagere og målgrupper samt om at segmentere for at nå ud til den rette målgruppe.
Modtagerne er vigtige for din kommunikation. Her lærer du om...
Herzbergs To-faktor teori om motivation
Herzberg arbejder med en To-faktor teori, hvor henholdsvis motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer er vigtige for medarbejdertrivsel.
Herzberg arbejder med en To-faktor teori, hvor henholdsvis...
Kotlers model for kommunikationsprocessen
Modellen for kommunikationsprocessen beskriver, hvad der sker, når to parter kommunikerer med hinanden. Modellen er udarbejdet af marketingeksperten Philip Kotler. I modellen skelner Kotler ikke mellem om der kommunikeres til én eller til mange.
Modellen for kommunikationsprocessen beskriver, hvad der sker, når to...
Minerva Livsstils Segmentering
Minerva modellen er en segmenteringsmodel, som deler danskerne op efter deres livsstil. Modellen har 4 hovedgrupper; blå - grøn - rosa - violet samt en grå, der er midt imellem. Modellen er udviklet af Henrik Dahl, som er sociolog.NøgleordSociolog,...
Minerva modellen er en segmenteringsmodel, som deler danskerne op...
Ansoff Vækstmatrice
Her beskriver vi Ansoffs vækstmatrice og hans 4 strategier for, hvordan en virksomhed kan skabe vækst.
Her beskriver vi Ansoffs vækstmatrice og hans 4 strategier for,...
Storytelling
Storytelling er benyttet i virksomhederne til at skabe identitet og til at brande virksomheden udadtil. Det handler om følelser og den gode historie.Træn og bliv dygtigere til modellenHent vores gratis App, hvor du kan se filmen på din mobil. Her...
Storytelling er benyttet i virksomhederne til at skabe identitet og...
David Kolb
Læring er en naturlig del af ledelse, da du som leder ønsker at dine medarbejdere lærer fra deres erfaringer og danner ny viden. Kolbs læringsteori arbejder ud fra erfaringsbaseret læring og hjælper dig med at forstå de processer, der sker, når vi...
Læring er en naturlig del af ledelse, da du som leder ønsker at dine...
Maslows behovspyramide
Maslows behovsteori tager udgangspunkt i menneskets totale behov. Teorien ser arbejdspladsen som et at de vigtige steder, hvor mennesket kan få sine behov opfyldt.Træn og bliv dygtigere til modellenHent vores gratis App, hvor du kan se filmen på din...
Maslows behovsteori tager udgangspunkt i menneskets totale behov....