Hackmann og Oldham - motivationsteori

Det er selve job-udformningen, der er med til at skabe motivation. J. Richard Hackman og Greg R. Oldham tager ligesom Frederick Herzberg udgangspunkt i, at selve job-udformning er med til at skabe motivation. Teorien tager faktisk udgangspunkt i, at kedeligt arbejde er demotiverende. Mennesket arbejder altså ikke mere effektivt med forenklede, rutineprægede arbejdsopgaver.

Hackman var Oldhams vejleder, da denne skrev sit doktor disputat i starten af 70’erne ved Yale Universitetet i USA.

Links:

Uddannelser

Vi anbefaler: