Buy Grid Modellen

Buy Grid modellen er fra 1967 og skabt af de tre professorer Patrick J. Robinson, Charles W. Faris og Yoram Wind. Modellen beskriver købsadfærden og beslutningsprocessen for køb mellem virksomheder - altså på Business to business markedet. Den indeholder i alt 8 købsfaser og har tre kategorier af købstyper. Købsfaserne er de stadier, som en organisation gennemgår, når den træffer en købsbeslutning. Disse er problemerkendelse, overordnede kravopfyldelse, produktspecifikation, leverandørsøgning, Indhentning af tilbud og analyse, vurdering og forhandling af tilbud, ordrespecifikation og kontrol af ordrer og leverancer. Købsklasserne er de typer købssituationer, som en organisation står over for, såsom nykøb, modificeret genkøb eller direkte genkøb også kaldet rutinekøb. Buy Grid modellen er en konceptuel ramme til at analysere og forstå den organisatoriske købsproces.

Uddannelser

Vi anbefaler: