Toulmins argumentationsmodel

Stephen Toulmin var en britisk filosof og professor, født i 1922 og død i 2009.

Han er kendt for sin model for argumentation, som han oprindeligt beskrev i The Uses of Argument fra 1958.

Toulmins model handler om, hvordan det gode argument er bygget op. Med modellen kan man undersøge en argumentation og identificere synspunkter og begrundelser for synspunkter - og se hvordan argumentationen er bygget op.

Argumentationselementets funktion er altså at fremføre forskellige begrundelser for den fremførte påstand.

Toulmins model er bygget op omkring tre grundlæggende elementer  - Påstand, belæg og hjemmel

og tre supplerende elementer – rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse.

Uddannelser

Vi anbefaler: