Boston Modellen

Boston modellen er et redskab til at afklare, hvordan ressoucerne i virksomheden bedst bruges på dens produkter for at opnå den højeste indtjening. Boston modellen - også kaldet Boston Matricen blev udviklet af Boston Consulting Group i starten af 1970'erne.

Modellen har 2 akser. På y aksen aflæses markedsvækst i procent. På x aksen aflæses den relative markedsandel målt i forhold til den største konkurrent. Ud fra disse akser inddeles produktgrupperne i 4 felter. I feltet spørgsmålstegn er typisk nye produkter, som er på et marked i høj vækst men hvor produktet stadig ikke er kendt. Hvis virksomheden får success med at promovere produktet, og det bliver populært, så bliver det til en Stjerne. Her er der høj vækst og høj relativ markedsandel. Det kræver stor indsats at holde et produkt i stjerne position, men vigtigt for virksomheden at have stjerne produkter, da de er med til at skabe virksomhedens brand. Stjerne går ofte ned i position malkeko, hvor markedsvæksten er faldet men virksomheden bevarer sin gode markedsandel. Disse produktgrupper er ofte indbringende for virksomheden. I det sidste feltet er hund position med lav relativ markedsvækst og lav markedsvækst. Det kan ske ved, at virksomheden glemmer at tage sig af malkekoen, som bliver til en hund. Eller at der sker ændringer i samfundet, som gør produktet uinteressant.

Uddannelser

Vi anbefaler: