Forside

Velkommen


På Forklar Mig Lige får du små videoklip med grundlæggende viden om teorier og modeller i fagområderne ledelse, innovation, kommunikation samt salg/marketing. Den enkelte video varer mellem 4 og 15 minutter.

Vi har målrettet materialerne til studerende på Akademi- og merkonomuddannelse, HD eller dig som bare har interesse for området.

 

 

 

Toulmins argumentationsmodel
Stephen Toulmin var en britisk filosof og professor, født i 1922 og død i 2009.Han er kendt for sin model for argumentation, som han oprindeligt beskrev i The Uses of Argument fra 1958.Toulmins model handler om, hvordan det gode argument er bygget...
Stephen Toulmin var en britisk filosof og professor, født i 1922 og...
STEEPLE analysen - analyse af omverdenen
STEEPLE analysen er en omverdensmodel, hvor man analyserer en række forhold i den omverden, der omgiver ens virksomhed. Den findes i flere varianter, herunder også PEST og PESTEL. Forskellen er, hvor mange emner, der er med.Ophavsmanden til den...
STEEPLE analysen er en omverdensmodel, hvor man analyserer en række...
Buy Grid Modellen
Buy Grid modellen er fra 1967 og skabt af de tre professorer Patrick J. Robinson, Charles W. Faris og Yoram Wind. Modellen beskriver købsadfærden og beslutningsprocessen for køb mellem virksomheder - altså på Business to business markedet. Den...
Buy Grid modellen er fra 1967 og skabt af de tre professorer Patrick...
Hofstedes kulturdimensioner
Gert Hofstede er hollandsk professor i psykologi og kulturanalytiker. Han udviklede sin kulturteori på baggrund af en verdensomspændende undersøgelse af medarbejderværdier i IBM, der startede i 1967. Hans forskning er baseret på et studie af...
Gert Hofstede er hollandsk professor i psykologi og kulturanalytiker....
VRIO analyse til vurdering af kernekompetencers styrke
VRIO analysen er en del af en ressourcebaseret teori – på engelsk RBV, som er et perspektiv, der undersøger sammenhængen mellem en virksomheds interne karakteristika og dens ydeevne. RBV er derfor komplementær til de perspektiver og teorier, der ser...
VRIO analysen er en del af en ressourcebaseret teori – på engelsk...
Miles og Snow Organisatoriske strategier
Gennemgangen af modellen er baseret på bogen “Organisatorisk strategi, struktur og proces”, der blev offentliggjort i 1978. Miles og Snow argumenterede for, at virksomheder udvikler deres adaptive strategier baseret på deres opfattelse af deres...
Gennemgangen af modellen er baseret på bogen “Organisatorisk...
Buchanans og Boddys organisatoriske forandringsmodel
Gennemgangen af modellen er baseret på bogen “The Expertise of the Change Agent - Public Performance and Backstage Activity”, der blev offentliggjort i 1992. Modellen kan hjælpe dig med at forstå organisationens reaktioner på de ændringer, du...
Gennemgangen af modellen er baseret på bogen “The Expertise of the...
The Competing Values Framework
 Modellen – Competing Values Framework – også forkortet CVF - blev udviklet af Robert E Quinn og Kim S. Cameron – begge Professor I Management og organization vef Universitetet I Michigan.Gennemgang af model tager udgangspunkt I bogen...
 Modellen – Competing Values Framework – også forkortet CVF -...
Deal og Kennedy Virksomhedskultur
Deal og Kennedy har 4 arktyper inden for virksomhedskultur:Machokulturen, Work hard/play hard kulturen, Bet your Company kultur, Process kultur.
Deal og Kennedy har 4 arktyper inden for...
Business Model Canvas
Forretningsmodel – originalt kaldet Business Model Canvas – blev udviklet af PhD i Management Information Systems Dr. Alex Osterwalder og PhD i informationssystemer Professor Dr. Yves Pigneur.Canvas-modellen blev offentliggjort i bogen “Business...
Forretningsmodel – originalt kaldet Business Model Canvas – blev...
Situationsbestemt ledelse Hersay & Blanchard SL2
 Situationsbestemt ledelse teori er udviklet over flere etaper. I sin grundform er den udviklet i et samarbejde med to amerikanere – nemlig adfærdsforsker Paul Hersey og PhD i lederskab Kenneth Blanchard De udviklede den første model mens...
 Situationsbestemt ledelse teori er udviklet over flere etaper....
Kotters 8 trin til forandringsledelse
 John P. Kotter's otte-trins model er en af de mest anerkendte modeller indenfor forandringsledelse. Kotter udviklede modellen da han var Professor indenfor lederskab på Harvard Business School. Kotter er medstifter af Kotter International...
 John P. Kotter's otte-trins model er en af de mest anerkendte...
Edgar Schein kulturanalyse - isbjergsmodellen
Edgar Schein var en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien opstod I starten af 1980’erne, hvor man begyndte at se kultur som metafor for virksomhedens organisation. Kultur defineres som de værdier, normer og tankemønstre, der er hos dens...
Edgar Schein var en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien...
Kraljic Modellen
Kraljic Model kan bruges til at analysere indkøbsporteføljen i en virksomhed og dermed støtte beslutninger og handlinger vedrørende indkøb af råvarer og produkter. Modellens klare styrke er, at den på en relativ enkel måde når et resultat,...
Kraljic Model kan bruges til at analysere indkøbsporteføljen i en...
TOWS analysen
TOWS analysen er en strategisk analyse, som bygger videre på SWOT analysen. Virksomhederne kan bruge TOWS til at finde strategiske tiltag i givne situationer.
TOWS analysen er en strategisk analyse, som bygger videre på SWOT...
Segmentering og målgrupper
I denne video gennemgår vi segmenteringsprocessen samt SMUK-analysen for at vurdere de enkelte segmenter før endeligt valg af målgruppe.
I denne video gennemgår vi segmenteringsprocessen samt SMUK-analysen...
Porters Diamant
Porters Diamant er en model, der kan hjælpe os med at forstå, hvorfor en nation bliver hjemmebase for vellykkede internationale konkurrenter i en bestemt branche – og hvorfor det ikke sker i andre nationer.Michael Porters "The Diamond Model" –...
Porters Diamant er en model, der kan hjælpe os med at forstå, hvorfor...
Marketingmix
Marketingmixet - også kaldet parametermix består af følgende 4 P'er: Produkt, Pris, Promotion og Place (distribution) og benyttes af virksomhederne til at målrette deres samlede produkt og indsats specifikt mod deres målgruppe.
Marketingmixet - også kaldet parametermix består af følgende 4 P'er:...
Porters Generiske Strategi
For at opnå et bedre resultat end konkurrenterne i selve branchen, opstillede Porter fire mulige konkurrencestrategier i bogen ”Competitive Advantage” fra 1985.  Disse fire strategier skal ses som en fortsættelse af Porters Five Forces. Men nu...
For at opnå et bedre resultat end konkurrenterne i selve branchen,...
Porters Five Forces
Porters Five Forces er en model til analyse af den branche virksomheden, befinder sig i samt de konkurrencemæssige kræfter, virksomheden står overfor. Modellen blev introduceret af Michael S. Porter i hans første artikel i Harvard Business Review...
Porters Five Forces er en model til analyse af den branche...
SOR modellen
SOR modellen handler om, hvordan virksomheder kan påvirke forbrugerne til at købe produkter. S står for stimuli, som er de påvirkninger virksomhederne tilfører i form af bl.a. af reklame og marketingtiltag. O står for organisme og er den forbruger,...
SOR modellen handler om, hvordan virksomheder kan påvirke forbrugerne...
Porters Værdikæde og internationalisering
Porters Værdikæde ser på, hvilken værdi hvert led tilføjer virksomheden, og hermed afdækkes virksomhedens konkurrenceevne.Værdikæden blev introduceret af Michael S. Porter i 1985 i bogen ”Competive Advantage”. ”Værdikæde” (”The Generic Value...
Porters Værdikæde ser på, hvilken værdi hvert led tilføjer...
PLC kurven
PLC kurven beskriver et typisk livsforløb for et produkt. Der er fire faser: Introduktion, vækst, modning og nedgang. Vi gennemgår faserne én for én samt kommer med et par eksempler. Til sidst ser vi plc kurven i sammenhæng med Boston Matricen.
PLC kurven beskriver et typisk livsforløb for et produkt. Der er fire...
Boston Modellen
Boston modellen er et redskab til at afklare, hvordan ressoucerne i virksomheden bedst bruges på dens produkter for at opnå den højeste indtjening. Boston modellen - også kaldet Boston Matricen blev udviklet af Boston Consulting Group i starten af...
Boston modellen er et redskab til at afklare, hvordan ressoucerne i...
De 4 P i Innovation. John Bessant og Joe Tidd
4 P modellen bruges til at klarlægge hvilke ændringer vi innovationsmæssigt foretager, og hvor omfattende disse er.  I denne her model fokuseres på fire brede kategorier: Proces, produkt, paradigme, position. Derudover kommer vi...
4 P modellen bruges til at klarlægge hvilke ændringer vi...
Fairclough Kritisk Diskursanalyse
En kort og grundlæggende gennemgang af Faircloughs kritiske diskursanalyse, som indeholder 3 dimensioner i analysen. Tekstniveau, diskursiv praksis samt social praksis. En god analysemodel til bl.a. forandringskommunikation - hvor vi ser på sproget...
En kort og grundlæggende gennemgang af Faircloughs kritiske...
Beskyttelse og udbytte af virksomhedens innovationer
Virksomheders dynamiske evner er afgørende for deres udbytte af innovation. David Teece og Gary Pisano har udviklet en model for, hvordan virksomheder undgår at konkurrenter efterligner og overtager deres innovationer.
Virksomheders dynamiske evner er afgørende for deres udbytte af...
Diamanten - et værktøj til planlægning af kommunikation
Diamanten er en model udviklet til planlægning af kommunikation. Det er en dialogisk model og ser afsender og modtager som lige vigtige i kommunikationen. Modellen har 10facetter. Når man er kommet omkring disse 10 facetter, er man godt rustet i sit...
Diamanten er en model udviklet til planlægning af kommunikation. Det...
Konflikttrappen del 2 - Cases og kritik
Friederich Glasl's konflikttrappe har 9 trin. I modellen forværres en konflikt i nedadgående retning og ender i en krigslignende situation, hvis der ikke gribes ind undervejs. I version II her har vi cases med eksempler på brug af modellen.I...
Friederich Glasl's konflikttrappe har 9 trin. I modellen forværres en...
Friederich Glasl konflikttrappe. Teori og model.
Friederich Glasl's konflikttrappe har 9 trin. I modellen forværres en konflikt i nedadgående retning og ender i en krigslignende situation, hvis der ikke gribes ind undervejs. I konklikttrappen I gennemgår vi teorien. I version II har vi eksempler...
Friederich Glasl's konflikttrappe har 9 trin. I modellen forværres en...
Det Retoriske Kompas
Det Retoriske kompas er et værktøj til planlægning og analyse af kommunikaton. Ved at følge kompassets 8 nåle, kommer du omkring de vigtigste aspekter i god kommunikation. Modtageren er i midten og indikerer det vigtige i, at vi kender vores...
Det Retoriske kompas er et værktøj til planlægning og analyse af...
Tannenbaum og Schmidt
Ledelsesteori med fokus på dilemmaet i lederrollen: lederen skal være demokratisk i sin tilgang til sine underordnede, men også bevare den nødvendige autoritet og kontrol i organisationen. Robert Tannenbaum og Warren H. Schmidt argumenterede først i...
Ledelsesteori med fokus på dilemmaet i lederrollen: lederen skal være...
McGregor X og Y teori
McGregor deler ledertypen op i en X- og en Y type.
McGregor deler ledertypen op i en X- og en Y type.
Herzberg og Maslow
Der er stor sammenhæng mellem Herzbergs Motivationsteori og Maslows Behovsteori. Blandt andet er Herzberg en delmængde af Maslow. Hør mere her. 
Der er stor sammenhæng mellem Herzbergs Motivationsteori og Maslows...
Mission og vision
Mission er en erklæring om en specifik organisations eksistensberettigelse. Missionen beskriver med andre ord, hvorfor en forening, virksomhed eller organisation eksisterer. Vision er ledestjernen og den fremtid, virksomheden ser for sig.
Mission er en erklæring om en specifik organisations...
Adizes og de 4 lederroller
Adizes arbejder ud fra 4 lederroller, som er meget forskellige, men som supplerer hinanden rigtig godt i et lederteam. Hør om rollerne her.NøgleordLederroller, producent, administrator, entreprenør, integrator, producentrolle, enegerisk, viljestærk,...
Adizes arbejder ud fra 4 lederroller, som er meget forskellige, men...
SWOT analyse
SWOT analysen er et analyseværktøj til at afklare virksomhedens nuværende situation internt og eksternt. Vi ser på virksomhedens stærke og svage sider samt på de trusler og muligheder, der er i virksomhedens omverden.Træn og bliv dygtigere til...
SWOT analysen er et analyseværktøj til at afklare virksomhedens...
Modtagere og målgruppe
Modtagerne er vigtige for din kommunikation. Her lærer du om begreberne modtagere og målgrupper samt om at segmentere for at nå ud til den rette målgruppe.
Modtagerne er vigtige for din kommunikation. Her lærer du om...
Herzbergs To-faktor teori om motivation
Herzberg arbejder med en To-faktor teori, hvor henholdsvis motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer er vigtige for medarbejdertrivsel.
Herzberg arbejder med en To-faktor teori, hvor henholdsvis...
Kotlers model for kommunikationsprocessen
Modellen for kommunikationsprocessen beskriver, hvad der sker, når to parter kommunikerer med hinanden. Modellen er udarbejdet af marketingeksperten Philip Kotler. I modellen skelner Kotler ikke mellem om der kommunikeres til én eller til mange.
Modellen for kommunikationsprocessen beskriver, hvad der sker, når to...
Minerva Livsstils Segmentering
Minerva modellen er en segmenteringsmodel, som deler danskerne op efter deres livsstil. Modellen har 4 hovedgrupper; blå - grøn - rosa - violet samt en grå, der er midt imellem. Modellen er udviklet af Henrik Dahl, som er sociolog.NøgleordSociolog,...
Minerva modellen er en segmenteringsmodel, som deler danskerne op...
Hackmann og Oldham - eksempler og kritik af modellen
Eksempler og cases på Hackmann og Oldhams teori - samt kritik af modellen. J. Richard Hackman og Greg R. Oldham tager ligesom Frederick Herzberg udgangspunkt i, at selve job-udformning er med til at skabe motivation. Teorien tager faktisk...
Eksempler og cases på Hackmann og Oldhams teori - samt kritik af...
Hackmann og Oldham - motivationsteori
Det er selve job-udformningen, der er med til at skabe motivation. J. Richard Hackman og Greg R. Oldham tager ligesom Frederick Herzberg udgangspunkt i, at selve job-udformning er med til at skabe motivation. Teorien tager faktisk udgangspunkt i, at...
Det er selve job-udformningen, der er med til at skabe motivation. J....
Leavitts model
Leavitts model beskriver virksomhedens delsystemer og de opgaver, der varetages i de enkelte systemer.Træn og bliv dygtigere til modellenHent vores gratis App, hvor du kan se filmen på din mobil. Her kan du købe en quiz til at træne modellen og dens...
Leavitts model beskriver virksomhedens delsystemer og de opgaver, der...
Ansoff Vækstmatrice
Her beskriver vi Ansoffs vækstmatrice og hans 4 strategier for, hvordan en virksomhed kan skabe vækst.
Her beskriver vi Ansoffs vækstmatrice og hans 4 strategier for,...
Storytelling
Storytelling er benyttet i virksomhederne til at skabe identitet og til at brande virksomheden udadtil. Det handler om følelser og den gode historie.Træn og bliv dygtigere til modellenHent vores gratis App, hvor du kan se filmen på din mobil. Her...
Storytelling er benyttet i virksomhederne til at skabe identitet og...
Blake og Moutons Ledergitter
Blake og Moutons ledergitter placerer lederen i 5 forskellige positioner i forhold til personale og produktion. Den gode leder tager hensyn til begge faktorer.NøgleordManagement, hensyn, ledelsesgitter, personale, produktion, social leder,...
Blake og Moutons ledergitter placerer lederen i 5 forskellige...
Planlægning 3 niveauer
Virksomhedens planlægning foregår i 3 niveauer. Det strategiske, det taktiske og det operationelle. Hør her hvad de 3 niveauer går ud på - og hvem der arbejder på hvilke niveauer. 
Virksomhedens planlægning foregår i 3 niveauer. Det strategiske, det...
David Kolb
Læring er en naturlig del af ledelse, da du som leder ønsker at dine medarbejdere lærer fra deres erfaringer og danner ny viden. Kolbs læringsteori arbejder ud fra erfaringsbaseret læring og hjælper dig med at forstå de processer, der sker, når vi...
Læring er en naturlig del af ledelse, da du som leder ønsker at dine...
Maslows behovspyramide
Maslows behovsteori tager udgangspunkt i menneskets totale behov. Teorien ser arbejdspladsen som et at de vigtige steder, hvor mennesket kan få sine behov opfyldt.Træn og bliv dygtigere til modellenHent vores gratis App, hvor du kan se filmen på din...
Maslows behovsteori tager udgangspunkt i menneskets totale behov....
Johari vinduet
 Johari-modellen er en kommunikationsmodel. Den er et godt værktøj til at give dig en bedre forståelse af dig selv og de mennesker, som du kommunikerer med. Træn og bliv dygtigere til modellenHent vores gratis App, hvor du kan se filmen på...
 Johari-modellen er en kommunikationsmodel. Den er et godt...
Interessentanalyse
Interessentanalysens formål er at give projektlederen og projektgruppen et overblik over de personer, der har interesse i projektet, samt gøre det muligt at foretage en vurdering af interessenternes oplevelse af fordele og ulemper ved...
Interessentanalysens formål er at give projektlederen og...